Середа, 04.10.2023, 10:09 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
RSS

КЗ БМР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 2

Віртуальний методичний кабінет

 

Методична робота ДЮСШ №2

Кадрове забезпечення

           Укомплектованість закладу кадрами у 2014/2015 н.р. для  здійснення навчально-тренувального та виховного процесу складає 94,4%. Вакансія – 1 ставка тренера-викладача. Штатний розпис Комунального закладу Білоцерківської міської ради Дитячо-юнацької спортивної школи № 2, затверджений начальником управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, відповідає вимогам чинного законодавства.

          На даний час у КЗ БМР ДЮСШ № 2 працює 17 тренерів, із них 12 чоловік – штатні.

 Освітній рівень педагогічних працівників становить: вища фізкультурна освіта – 17  ( 100 %);  На даний час у школі працює 2-майстри спорту України та Радянського Союзу.

Якісний склад тренерів-викладачів за педагогічним стажем ( штатні) у  2014 році

№ з/п

Стаж роботи

Кількість

%

1

До 30- років

11

91,7

2

3-10 років

4

33,3

3

10-20 років

2

16,7

4

Понад 20 років

5

41,7

Віковий склад педагогічних працівників ( штатні) у 2014 році

№ з/п

Вік

Кількість

%

1

До 30 років

3

25

2

30-40 років

1

8,3

3

40-50 років

3

25

4

50-60 років

3

25

5

60 р і старші

2

16,7

            Аналіз тренерського складу школи показує, що віковий ценз тренерів-викладачів в процентном співвідношенні розподіляється рівномірно по всіх вікових групах. Це свідчить про те, що в школі ведеться робота по підготовці та удосконаленню педагогічного досвіду тренерського колективу.

Сьогодні перед школою стоїть завдання поступового омолодження тренерсько-викладацького складу. Та, за останні роки школа поповнилась молодими спеціалістами:

2009 рік  - Глиняна Юлія Миколаївна – тренер-викладач з легкої атлетики закінчила Переяслав –Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди;

2012 рік – Мельник Марина Володимирівна – тренер-викладач з плавання, закінчила Житомирський державний університет ім.Івана Франка ;

         Одним із чинників стабільності тренерсько-викладацького складу є підтримка та стимулювання молодих педагогів, розкриття їх творчого потенціалу, методична допомога в підвищенні кваліфікації.

         Основною формою роботи з молодими фахівцями є співпраця з ними досвідчених тренерів-наставників. Прикладом такої співпраці є тандеми досвідчених і молодих спеціалістів:  відділення плавання- старший тренер, майстер спорту СРСР, тренер І категорії Масликов Євгеній Володимирович та тренер-викладач Мельник Марина Володимирівна; відділення легкої атлетики-  майстер спорту України, тренер І категорії Ляхова Ірина Володимирівна та тренер-викладач Глиняна Юлія Миколаївна..

         Динамічно розвивається діяльність школи молодого тренера.

         Підготовка вихованців на різних етапах підготовки та якість навчально-тренувального процесу залежить від кваліфікації  тренерів-викладачів, їх професійної майстерності. Атестація тренерів-викладачів, присвоєння кваліфікаційних категорій проводиться відповідно до Порядку проведення атестації тренерів, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 липня 2012 року № 829 обласною кваліфікаційною комісією  Управління з питань фізичного виховання  і спорту Київської обласної державної адміністрації 1 раз на 4 роки. Для отримання категорії тренери проходять курси підвищення кваліфікації один раз на 5 років у центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Національного університету фізичного виховання і спорту України.

         З метою підвищення професійної компетенції тренерів складено перспективний план проходження атестації та розроблені заходи щодо його здійснення.

Таблиця професійної кваліфікації педагогічних працівників школи за 2012-2014рр.

Категорії / роки

2012

2013

2014

Вища

3

3

3

Перша

6

7

7

Друга

1

1

1

        На даний момент 64,7% тренерів-викладачів мають кваліфікаційні категорії. Із загальної кількості тренерів: 3 чол. – вища категорія, 7 чол. – перша категорія, 1 чол. – друга категорія.

        Науково-методична діяльність спортивної школи спрямована на удосконалення системи роботи з підвищення теоретичної та практичної підготовки тренерсько-викладацького складу. Основна колективна форма методичної роботи в школі – тренерська рада ( педагогічна), яка є органом створеним для вирішення основних питань діяльності закладу та визначення стратегічних напрямків роботи з кадрами, виходячи з нормативних документів і аналізу роботи тренерсько-викладацького складу. Засідання тренерської ради школи проводяться чотири рази на рік.

       Постійно діючою в закладі є методична рада – колегіальний орган старших тренерів-викладачів спортивної школи, організований для підвищення професійної майстерності.

Основними завданнями методичної ради є :

 • керівництво підготовкою і проведенням відкритих навчально-тренувальних занять;
 • вивчення та узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів;
 • наставництво;
 • визначення стратегічних напрямків розвитку методичної роботи в школі;
 • забезпечення суттєвого зростання якості навчально-тренувального процесу шляхом оптимізації методичної роботи в школі;
 •   за минулий навчальний рік проведено 4 засідання методичної ради згідно плану. В школі працюють 5 методобєднань з баскетболу, гімнастики спортивної ( юнаки, дівчата), плавання, фехтування. Проведено за минулий навчальний рік 34 засідання методоб’єднань з питань:
 • затвердження планів роботи на рік і аналіз роботи за минулий;
 • вимоги безпеки під час проведення занять з видів спорту та надання першої допомоги при травмах;
 • розробки положень до чемпіонатів Київської області;
 • перегляди та аналіз виступів найкращих спортсменів світу, тренувань провідних тренерів та обговорення можливостей включення нових методик до тренувального процесу у відділеннях;
 • історії виникнення та розвитку видів спорту;
 • методичні особливості занять з видів спорту;
 • обговорення та підведення підсумків участі у всеукраїнських, міжнародних семінарах та конференціях тренерів, суддів;
 • аналіз техніки та методика навчання з видів спорту.

       Проводяться відкриті заняття з подальшим їх аналізом:

   у  2012/2013 н.р. -  4 заняття :

 •   Масликов Є.В.  ( плавання на групі ПП-2 р.н.);
 •   Євсєєва Н.І. ( відділення волейболу на групі ПП-3 р.н.);
 •   Глиняна Ю.М.( відділення легкої атлетики на групі ПБП-1 р.н.);
 •   Дем’янцев В.І. ( відділення панкратіону на групі ПБП-4 р.н.);

       у 2013/2014 н.р. – 4 заняття:

 •        Гончаренко О.Ю.( відділення плавання на групі ПБП- 3 р.н.);
 •        Датій О.Г. ( відділення волейболу на групі ПП-2 р.н.);
 •        Глиняна Ю.М. ( відділення легкої атлетики на групі ПП-2 р.н.);
 •        Ашрафутдінов А.В.( відділення панкратіону на групі ПП-3 р.н.);

              Таким чином, цілеспрямована методична робота  дала відповідні позитивні результати:

 • спостерігається зростання методичної активності, самоосвіта тренерів-викладачів; зокрема у 2013 р. старший тренер відділення плавання брав участь у методичної конференції, яку вів тренер національної збірної команди США з плавання Девід Сало; тренер відділення легкої атлетики Глиняна Ю.М. приймала участь у міжнародному семінарі тренерів з легкої атлетики під егідою ІААФ  в  м. Донецьк в 2012 році.
 • розроблені методичні рекомендації з видів спорту;
 • колективом школи надається методична допомога вчитеям фізичної культури загальноосвітніх шкіл міста, в організації та проведенні в позаурочний час фізкультурно-оздоровчих заходів з видів спорту, які культивуються в ДЮСШ;

        Одним із структурних підрозділів спортивної школи є 2 медичних кабінети, в якому працюють 4 медичні сестри, вони розташовані на території в приміщенні  басейнів – для обслуговування навчально-тренувальних занять.

Основними задачами медичних працівників у школі є :

 • організація медичного забезпечення учнів ;
 • проведення методичної роботи серед тренерського викладацького складу з корекції тренувального процесу на основі даних лікарського контролю за учнями;
 • організація проведення поглиблених медичних оглядів на базі КОЛФД;
 • динамічне спостереження за вихованцями школи, які мають відхилення у здоров’ї, із метою проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів;
 • організація і забезпечення медичного обслуговування спортивних заходів та змагань;
 • аналіз випадків спортивного травматизму та планування заходів з його попередження;
 • проведення серед тренерського складу, учнів активної пропаганди здорового способу життя, санітарно-просвітницької роботи з питань профілактики ВІЛ-інфекції, тютюнопаління, наркоманії, застосування допінгу.

Для реалізації цих задач медичні працівники школи спільно з керівництвом ДЮСШ № 2

 • два рази на рік згідно графіку організовує поглиблені медичні огляди на базі КОЛФД та контролюють його       виконання; 
 • результати медичних оглядів, лікарсько-педагогічних спостережень доводять до відома тренерів та керівництва школи для внесення змін у тренувальний процес;
 • упроваджують передові методи роботи по лікарському контролю та спортивному тренуванню спільно з лікарями КОЛФД;
 • здійснюють безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної роботи, а також у разі потреби надають першу медичну допомогу вихованцям; 
 • проводять додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
 • контролюють використання вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
 • при необхідності проводять відсторонення від занять за станом здоров’я, контролюють додержання строків поновлення занять після захворювання або травми;
 • здійснюють контроль за додержанням санітарно-гігієничних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення, температурний режим;
 • ведуть облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять;
 • проводять із дітьми та їх батьками профілактичну роботу з попередження дитячого травматизму, різноманітних видів захворювань, отруєнь, виникнення шкідливих звичок, є бюлетні, підготовлені бесіди, які фіксуються в журналі санітарно-просвітньої роботи;
 • медпрацівники школи згідно наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 року контролюють терміни виконання профілактичних медичних оглядів працівниками школи. Результати профілактичних оглядів зберігаються у   медичних кабінетах.

          Робота медичного персоналу школи проходить у тісному діловому контакті з Київським обласним лікувально-фізкультурним диспансером та іншими закладами охорони здоров’я.

          Медичні працівники ведуть облікову та звітну медичну документацію у встановленому чинним законодавством порядку.

          У своїй роботі співробітники медичних кабінетів користуються наказами та іншими документами Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, установ вищого рівня та диспансеру спортивної медицини.